Numbers - Part A
Nambari - Sehemu A

(1) - One - Moja

(2) - Two - Mbili

(3) - Three - Tatu

(4) - Four - Nne

(5) - Five - Tano

(6) - Six - Sita

(7) - Seven - Saba

(8) - Eight - Nane

(9) - Nine - Tisa

(10) - Ten - Kumi

(11) - Eleven - Kumi na moja

(20) - Twenty - Ishirini

(21) - Twenty one - Ishirini na moja

(30) - Thirty - Thelathini

(32) - Thirty two - Thelathini na mbili

(40) - Forty - Arobaini

(43) - Forty three - Arobaini na tatu

(50) - Fifty - Hamsini

(54) - Fifty four - Hamsini na nne

(60) - Sixty - Sitini

(65) - Sixty five - Sitini na tano

(70) - Seventy - Sabini

(76) - Seventy six - Sabini na sita

(80) - Eighty - Themanini

(87) - Eighty seven - Themanini na saba

(90) - Ninety - Tisini

(98) - Ninety eight - Tisini na nane

(100) - One hundred - Mia (mia moja)